Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Helpt het als mijn kind vast tijdens de behandeling van kanker?

Het advies is om je kind met kanker niet te laten vasten. Er is geen bewijs dat vasten helpt tegen kanker of tegen de bijwerkingen van de behandeling. Ook is er geen bewijs dat de behandeling beter werkt als je kind vast. Vasten kan slecht zijn voor je kind.

Wat is vasten?
Vasten betekent dat je niet of minder eet. Je mag wel dranken zonder calorieën drinken, zoals water en thee zonder suiker en melk. Er zijn verschillende vormen van vasten: 

Intermittent fasting
Bij deze vorm van vasten eet je bijvoorbeeld 5 dagen in de week. De overige 2 dagen drink je alleen dranken zonder calorieën. Om deze reden wordt deze vorm van vasten ook wel 5:2 genoemd.

'Time restricted feeding’
Bij deze vorm van vasten eet je alleen tijdens een deel van de dag. Een bekende vorm van deze manier van vasten is 16:8. Hierbij eet je tijdens een periode van 8 uur en tijdens de overige 16 uur van de dag drink je alleen dranken zonder calorieën.

‘Fasting mimicking diet’
Bij deze vorm van vasten eet je minder. Gedurende een aantal dagen eet je ongeveer 30% van de hoeveelheid energie die je normaal gesproken neemt. Ook eet je anders: meer vetten en minder koolhydraten.

Wat blijkt uit onderzoek?
Er is geen onderzoek bekend waarin is gekeken naar wat vasten doet bij kinderen met kanker.

Proefdieren en vasten
Bij proefdieren is vasten bij kanker wel onderzocht. Sommige van deze onderzoeken laten zien dat door te vasten kanker minder groeit en de chemotherapie minder bijwerkingen geeft. Ook bij muizen met leukemie lijkt vasten voordelen te hebben: muizen die vasten overleefden langer en de ziekte werd geremd. Maar in andere onderzoeken met proefdieren blijkt vasten niks te doen.

De resultaten van deze onderzoeken zijn niet zomaar te vertalen naar de mens. Ons lichaam zit ingewikkelder in elkaar. Onderzoek bij mensen is nodig.

Volwassenen met kanker en vasten
Er is tot nu toe alleen onderzoek gedaan naar vasten en kanker bij volwassenen die chemotherapie kregen. Bij vrouwen met borstkanker die hadden gevast bleek de tumor meer te zijn gekrompen dan bij vrouwen die niet hadden gevast. In een ander klein onderzoek bleek dat vasten (het ‘fasting mimicking diet’) 48 uur vóór en 24 uur na het krijgen van chemotherapie veilig is. De mensen die dit deden hadden weinig last van bijwerkingen van het vasten. Wel vonden ze het heel moeilijk om het vasten vol te houden. Hierdoor is ongeveer twee derde van de mensen eerder met het vasten gestopt.

Er zijn meer en grotere onderzoeken bij mensen nodig voordat er iets over het nut en de veiligheid van vasten bij kanker kan worden gezegd.

Risico’s van vasten
Vasten kan slecht zijn voor de gezondheid van je kind.

Op de korte termijn kan vasten zorgen voor hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, vermoeidheid en een onregelmatige hartslag bij je kind. Ook neemt door vasten de spiermassa af. Dit kan al gebeuren bij een korte tijd vasten.

Op de lange termijn kan vasten leiden tot minder weerstand van je kind en zelfs tot schade aan onder andere hart en nieren. Ook is de kans groot dat je kind door vasten te weinig voedingstoffen krijgt zoals vitamines en mineralen.

Ons advies

Wij raden het af om kinderen met kanker te laten vasten. Het is niet onderzocht en er is geen bewijs dat het helpt als je kind vast voor of tijdens behandeling. Wel is bekend dat vasten risico’s kan hebben. Soms moet je kind toch kort vasten, bijvoorbeeld voor een onderzoek of operatie. Volg hierin altijd het advies van de arts.

Bronnen

 1. Caccialanza, R., Cereda, E., De Lorenzo, F., Farina, G., & Pedrazzoli, P. (2018). To fast, or not to fast before chemotherapy, that is the question. BMC cancer, 18(1), 337.
 2. De Groot, S., Pijl, H., van der Hoeven, J. J., & Kroep, J. R. (2019). Effects of short-term fasting on cancer treatment. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38(1), 209.
 3. De Groot S., Lugtenberg, R.T., Cohen, D., & Kroep, J.R. (2020) Fasting Mimicking Diet as an Adjunct to Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer in the Multicentre Randomized Phase 2 DIRECT Trial Nat Commun  23;11(1):3083.
 4. Di Francesco, A., Di Germanio, C., Bernier, M., & de Cabo, R. (2018). A time to fast. Science, 362(6416), 770-775.
 5. Lee, C., & Longo, V. D. (2011). Fasting vs dietary restriction in cellular protection and cancer treatment: from model organisms to patients. Oncogene, 30(30), 3305.
 6. Lu, M., Zhu, X., Wang, H., Wang, F., & Guan, W. (2014). Roles of caloric restriction, ketogenic diet and intermittent fasting during initiation, progression and metastasis of cancer in animal models: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 9(12), e115147.
 7. Lu, Z., Xie, J., Wu, G., Shen, J., Collins, R., Chen, W., ... & Amatruda, J. F. (2017). Fasting selectively blocks development of acute lymphoblastic leukemia via leptin-receptor upregulation. Nature medicine, 23(1), 79.
 8. Marino, L., Meyer, R., Kruizenga, H. M., & Wierdsma, N. J. (2019). Dietetic Pocket Guide Paediatrics.
 9. Nencioni, A., Caffa, I., Cortellino, S., & Longo, V. D. (2018). Fasting and cancer: molecular mechanisms and clinical application. Nature Reviews Cancer, 18(11), 707-719.
 10. Noorlag, L., De Vos, F. Y., Kok, A., Broekman, M. L., Seute, T., Robe, P. A., & Snijders, T. J. (2018). Treatment of malignant gliomas with ketogenic or caloric restricted diets: A systematic review of preclinical and early clinical studies. Clinical Nutrition. 38(5):1986-1994.
 11. O’Flanagan, C. H., Smith, L. A., McDonell, S. B., & Hursting, S. D. (2017). When less may be more: calorie restriction and response to cancer therapy. BMC medicine, 15(1), 106.
 12. Simone BA, Champ CE, Rosenberg AL, Berger AC, Monti DA, Dicker AP, Simone NL. Selectively starving cancer cells through dietary manipulation: methods and clinical implications. Future Oncol. 2013 Jul;9(7):959-76.